Fotocredit:

La oss lage et mer åpent og medmenneskelig samfunn

7. september, 2015

La oss lage et mer åpent og medmenneskelig samfunn

Vårt samfunn er i dag blitt følelsesmessig kaldt, og med lite hensyn til enkeltindividets behov. Det er de materielle verdier, og høyt forbruk som er målet på vellykkethet. Dette går ut over vår jordklode og utarmer de begrensede ressurser vi har tilgjengelig. Men det går spesielt ut over de svakeste i samfunnet. Vi ser en økende holdning med å legge press og begrensninger på uteliggere, fattige og innvandrergrupper.

Miljøpartiet de grønne ønsker å skape et medmenneskelig samfunn der vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og fremtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper; solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

MDG er et parti som har sin bakgrunn i en ideologi på nasjonal og internasjonalt nivå med grunnleggende prinsipper. Klodens ressurser blir ikke større, men vi blir stadig flere som deler på dem. I Vesten legger vi allerede beslag på to til tre ganger mer ressurser enn hva jorda kan tåle over tid. Dagens forbruksnivå er derfor mer enn et alvorlig miljøproblem. Det er et globalt fordelingsproblem. Veksten i norsk forbruk har i stor grad fullført sin opprinnelige velferdsmisjon. Vi blir ikke lenger lykkeligere av å bli rikere, og vi blir verken lykkelige eller rike på sikt av å ødelegge livsmiljøet vårt.

De Grønne vil gjøre det lettere å velge miljøvennlig i hverdagen gjennom mer gjenbruk, rikere opplevelser og mer tid til hverandre. Og vi ønsker å gi alle grupper i samfunnet, uavhengig av økonomi, rusavhengige, innvandrere, unge, eldre, en større respekt og høyere medmenneskelighet gjennom en grønn og likeverdig profil.