Miljøkommunen Spydeberg

Espen Christer Ness Endal 3. kandidat MDG Spydeberg

Det er flott lesning at Petter Schou endelig har fått med seg at tittelen Miljøkommunen Spydeberg er mest til pynt. Da kan vi kanskje få gjort noe med dette etter valget.

«Hvis Høyre kommer i posisjon etter valget[...]» sier Schou, og har kanskje ikke fått med seg at de fleste av de gode tiltakene han lister opp er relativt enkle og billige tiltak som Høyre allerede burde ha gjennomført de siste 4 årene? Til og med Hobøl har jo hatt ladestasjon i flere år! Vi vet jo at selv de grå partiene nå forsøker å henge med på den grønne oppvåkningen som skjer over landet. Kanskje det er dette som har fått Schou til å lese vårt program for miljøtiltak?

Noen punkter er bra, og til og med økonomisk riktig - som å bytte ut kommunens biler med elbiler. Hybrider trengs nok ikke, så lenge vi bygger en tilstrekkelig ladeinfrastruktur. Vi er også for turstier (hvem er ikke det?), over/undergang ved Grååsen og gang- og sykkelveier, så lenge man ikke tar unødvendig med matjord. Mindre bruk av giftige kjemikalier der man kan bruke andre alternativer er en god ting – selv der hvor det kan føre til at ting blir mer arbeidskrevende. Her kan vi nok bli enige med Schou.

Et «grønt sentrum» høres svært lite konkret ut. Det samme gjelder «grønnere drift av kommunehus skoler, barnehager og Grinitun. Og «kortreist mat og salg av lokale produkter»? Hva med å komme med noen konkrete tiltak? Som for eksempel:
• Stenging av enkelte gater rundt Tebosenteret for biler, for å prioritere syklister og gående i sentrum vha. bl.a. sykkelfelter.
• Bygge sikker sykkelparkering på senteret, torget og jernbanestasjonen, med ladepunkter for elsykler
• Sette av lokaler til Bondens marked slik at lokale produsenter kan selge varene sine.
• Stille krav til å prioritere kommunens innkjøp slik at kortreiste produkter blir prioritert.
• Stille krav til å prioritere innkjøp av økologisk mat der slike produkter finnes.
• Stille krav til å prioritere Fair-Trade og Svanemerkede produkter der kortreiste og/eller økologiske produkter ikke finnes.
• Forby bruk av sprøytemidler i utmark, og regulere kommunens bruk strengt.

Grønnere drift betyr sikkert i denne sammenhengen lavere energiforbruk, og dette arbeidet må fortsette. Tiltak som nå er satt i gang skal redusere kommunale bygg sine utslipp med 42%. Likevel er dette for lite når vi vet at kommunens byggmasse bare står for en liten del av totalforbruket i kommunen. Vi vil at kommunene skal være med på å bygge ut desentralisert kraftproduksjon, slik som solcellepaneler og solfangere, på private og kommunale hus. Hvis ENØK-midler kan brukes til dette, slik vi har foreslått i Hobøl, er dette en farbar vei.

En avlastningsvei for Stasjonsgata høres sikkert forlokkende ut for sentrumsmiljøet, men en slik vei vil måtte bygges på matjord, og dette kan vi ikke godta. Andre tiltak for å redusere trafikken bør heller vurderes.

Noen partier vil også lage en aktivitetspark i sentrum. Det er et godt forslag, men vi vil ikke ha klatreapparater i metall og plast. Vi vil ha ordentlige trær å klatre i, vi vil ha bie- og humlevennlige planter, og vi vil ha matnyttige busker og trær i et ordentlig parkanlegg – slik at Brødrene Solbergs plass kan bli noe annet enn en gressplen.

La oss gjøre Spydeberg til en skikkelig miljøkommune og ikke bare ha miljøpolitikk til pynt – stem Miljøpartiet de Grønne!

Espen Christer Ness Endal

3. kandidat MDG Spydeberg